Drywall: harga setiap lembaran, saiz dan jenis bahan