Аутоматске капије са даљинским отварањем: врсте структура